Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych

KOLEGIUM DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW MECHANICZNYCH Polskich Uczelni Technicznych

A+ / A-

2023-12-20 

 

43. Konferencja Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych „Badania naukowe i kształcenie na Wydziałach Mechanicznych w Polsce” Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa  


  W dniach 11 – 13 października 2023 r. w Rzeszowie odbyła się 43. Konferencja Kolegium Dziekanów WM PUT w ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

  W pierwszym dniu Konferencji (11.10) po uroczystym otwarciu przez Przewodniczącego Kolegium DWM PUT prof. dr hab. inż. Tomasza Kubiaka, JM Rektora prof. dr hab. inż. Piotra Koszelnika oraz Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa dr hab. inż. Adama Marcińca zaprezentowano Uczelnię, Wydział oraz Katedry i Zakłady.

  Sprawy bieżące referował Honorowy Przewodniczący Kolegium DWM PUT prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn.

  Po rozpoczęciu obrad w głosowaniu jawnym w skład KD WM PUT przyjęto Wydział Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej (Dziekan Dr inż. Witold SARNOWSKI)

  W drugim dniu Konferencji odbyły się główne uroczystości podczas których w obecności Rektora i członków Senatu, Dziekan prof. PRz A. Marciniec przedstawił historię Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, kolejne lata rozwoju, zasługi i sukcesy pracowników i studentów. Zaprezentowano także film zrealizowany na podstawie archiwalnych materiałów TVP Rzeszów.

  Podkreśleniem lotniczego charakteru Wydziału było zwiedzanie przez uczestników Konferencji Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej.

  W ramach Konferencji zorganizowano również zwiedzanie Zamku w Łańcucie oraz występ artystyczny Andrzeja Grabowskiego.

  Konferencja zakończyła się (13.10) zwiedzaniem Pratt & Whitney Rzeszów S. A. oraz dyskusją o współpracy i pokonywaniu trudności w kontaktach przemysł-uczelnie.

 

 

 

Dr hab. inż. Andrzej Burghardt prof. PRz – Prodziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

 

 

fot: Politechnika Rzeszowska

fot: Politechnika Rzeszowska

 

 

 

 

2023-07-30

 

 Profesor Janusz Kowal uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Bydgoskiej

 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 

 

 Uroczystość nadania tytułu odbyła się 21 czerwca 2023 r. – w dniu święta uczelni, w trakcie uroczystego posiedzenia   Senatu Politechniki Bydgoskiej. 

 

 Serdecznie Gratulujemy!

 

 Więcej informacji na stronie: https://www.agh.edu.pl

 

 

 

 

fot: archiwum Politechnika Bydgoska

fot: archiwum Politechnika Bydgoska

 
2023-01-13

Profesor Janusz Kowal wyróżniony tytułem Profesora Honorowego AGH

Prof. dr hab. inż. Janusz Kowal, wieloletni pracownik AGH i honorowy przewodniczący Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych decyzją Senatu AGH został uhonorowany tytułem Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

Uroczystość wręczenia tytułu odbyła się 13 stycznia 2023 roku w auli AGH. 

 

Serdecznie Gratulujemy!  

 

 

Więcej informacji na stronie:

www.agh.edu.pl/aktualnosci

Zdjęcia z wydarzenia na stronie:

www.agh.edu.pl/album

 


fot. Zbigniew Sulima

fot. Zbigniew Sulima

fot. Zbigniew Sulima2022-06-30

Prof. Andrzej Seweryn wyróżniony tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Koszycach.

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. To drugie najwyższe wyróżnienie akademickie, które prof. Seweryn otrzymał w tym roku. Dziekan WIMiO w maju br. został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej.
Uroczystość nadania tytułu odbyła się 15 czerwca w Auli Maxima na Uniwersytecie Technicznym w Koszycach podczas obchodów 70-lecia Wydziału Mechanicznego.

z` – Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego wyróżnienia, a szczególnie Rektorowi Technicznego Uniwersytetu w Koszycach prof. Stanislavovi Kmeťovi (dr honoris causa), który poparł wniosek i przedłożył go Radzie Naukowej uniwersytetu oraz Dziekanowi Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. Jozefowi Živčákovi (dr honoris causa multi), który był inicjatorem całego postępowania i jego „dobrym duchem” na każdym etapie – powiedział prof. Andrzej Seweryn.

– Bardzo dziękuję Radzie Naukowej Technicznego Uniwersytetu w Koszycach, która mi ten honorowy tytuł przyznała oraz Radzie Naukowej Technicznego Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu w Koszycach, która wszczęła postępowanie. Dziękuję mojemu promotorowi prof. Jozefowi Bockovi oraz wszystkim moim przyjaciołom z Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, którzy poparli wniosek - sprawiliście mi olbrzymią radość i satysfakcję. Pragnę również podziękować moim współpracownikom z Politechniki Białostockiej, Politechniki Gdańskiej, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN i wielu innych instytucji – dodał.

Podczas uroczystości po hymnie Słowacji został odtworzony Mazurek Dąbrowskiego.


Najlepsza uczelnia na Słowacji


Uniwersytet Techniczny w Koszycach jest najlepszą uczelnią na Słowacji, uznaną w Europie, o czym świadczą liczne projekty Komisji Europejskiej (program Horyzont 2022 oraz Horyzont Europa) przez nią realizowane. Wydział Mechaniczny cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem studentów - absolwenci znajdują zatrudnienie w wielu branżach. To kolebka badań nad technologią wodorową na Słowacji.

15 czerwca odbyła się także uroczysta Rada Naukowa z okazji 70. rocznicy powstania Wydziału Mechanicznego.

– Trzeba serdecznie podziękować założycielom wydziału, jego następcom, a także współczesnym, którzy z dumą wypełniają zadania edukacyjne, naukowe i wdrożeniowe bogactwo w praktyce w postaci jakościowych absolwentów, a także badań materiałowych, które są prowadzone w ekonomii przemysłu przy najwyższych wymaganiach w zakresie pozycji konkurencyjnej, zarówno wśród sektora uniwersyteckiego, jak i sektora biznesowego – powiedział Jozef Živčák, dziekan Wydziału Mechanicznego przed uroczystością.
2022-05-17

Profesor Andrzej Seweryn Honorowy Przewodniczący Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych został dwudziestym Doktorem Honoris Causa Politechniki Lubelskiej.
Uroczystość odbyła się 13 maja 2022 r. podczas święta Politechniki Lubelskiej, w 69 rocznicę jej powstania.
Profesor Andrzej Seweryn jest dziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. To wybitny specjalista w zakresie inżynierii mechanicznej, w szczególności: mechaniki materiałów i konstrukcji, metod komputerowych mechaniki, zmęczenia materiałów i konstrukcji, mechaniki uszkodzeń i pękania, wytrzymałości elementów konstrukcyjnych oraz metod eksperymentalnych mechaniki.
Autor ok. 350 publikacji naukowych, a także patentów i wzorów użytkowych. Promotor 8 przewodów doktorskich.


Serdecznie Gratulujemy

Podziękowania


Szanowni Państwo Dziekani  

 

Niebawem, 1 września 2020 roku zakończy się kadencja władz dziekańskich. Wielu z Państwa zapewne będzie ponownie pełnić funkcję Dziekanów, ale wiemy już, że kilkoro z naszego środowiska inżynierów mechaników zostało wybranych na Rektorów i Prorektorów swoich uczelni. Serdecznie tych wyborów gratulujemy. Świadczy to o znaczącej pozycji pracowników wydziałów o profilu mechanicznym.

 

W ostatnich dwóch kadencjach odbyło się aż 18 Konferencji Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych (w kadencji 2012-2016 - 10, a w kadencji 2016-2020 – 8). Dla przypomnienia lista tych konferencji została zamieszczona w załączniku do listu. Korzystając z okazji, chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podziękować ich organizatorom, nie tylko za trud włożony w ich profesjonalne przygotowanie, wysoki poziom merytoryczny, ale także stworzoną wspaniałą atmosferę tych spotkań. Potwierdzała to zawsze dobra frekwencja, udział przedstawicieli prawie wszystkich wydziałów o profilu mechanicznym. Ostatnie nasze konferencje odbyły się w 2019 roku w Poznaniu i w Gdańsku i dla przypomnienia wysyłamy zdjęcia grupowe z tych spotkań.

 

Pandemia COVID-19 uniemożliwiła zorganizowanie kolejnego spotkania w Bydgoszczy, zaplanowanego na czerwiec tego roku. Mamy nadzieję, że uda się zorganizować nasze spotkanie w drugiej połowie października. Dla wygody wszystkich planujemy zrobić posiedzenie w Warszawie, na którym wybierzemy władze naszego kolegium na kolejną kadencję. Liczymy na przybycie dziekanów zarówno obecnej, jak i nowej kadencji. Jeżeli sytuacja pandemiczna na to nie pozwoli to wówczas zrobimy zdalne spotkanie z wykorzystaniem technik multimedialnych.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy serdecznie podziękować za rzetelną i owocną współpracę przez ostatnią kadencję, a z wieloma z Państwa przez dwie kadencje. Uważamy, że należy zrobić wszystko, aby w kolejnych latach, pomimo zmian ustawowych, Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych PUT dalej funkcjonowało jako ciało zarówno opiniotwórcze, jak i konsolidujące całe środowisko inżynierów mechaników, co jest, naszym zdaniem, najważniejszą wartością dodaną organizowanych spotkań.


Łączymy wyrazy szacunku, życzenia zdrowia oraz serdeczne pozdrowienia


Członkowie Prezydium Kolegium Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych:

          Janusz Kowal – Honorowy Przewodniczący,

          Andrzej Seweryn - Przewodniczący,

          Tomasz Kubiak - Wiceprzewodniczący,

          Bolesław Karwat – Sekretarz